De beelden op deze website zijn macro-opnamen van kunst (privé collectie). Onze associatie met de veelzijdigheid van kunst:
• van gebruiksvoorwerp tot kunst
• van fragile tot onbreekbaar
• van kleurloos tot kleurrijk
Volgens beproefde methodes inventariseren, classificeren en toetsen wij de van belang zijnde risicofactoren aan de hand van relevante scenario’s.
Voor de scenario’s die als ongewenst worden beschouwd, beschrijven wij stapsgewijs oplossingsrichtingen (maatregelen en investeringen) en stellen wij
het ‘beveiligingsplan’ op.