De beelden op deze website zijn macro-opnamen van kunst (privé collectie). Onze associatie met de veelzijdigheid van kunst:
• van gebruiksvoorwerp tot kunst
• van fragile tot onbreekbaar
• van kleurloos tot kleurrijk
U, musea, kerk of (religieuze) instelling, bezit een aanzienlijk deel van ons culturele erfgoed. Het beheren en behouden ervan is geen sinecure. Hoe toegankelijk moet het kunst- en cultuurbezit zijn? Hoe kan ik de beschikbare (beperkte) financiële middelen en menskracht zo effectief mogelijk inzetten? Vragen die dagelijks aan de orde zijn.

Ons rapport ‘integraal plan veiligheidszorg’ geeft antwoord op deze vragen